Pravidla hlasování

Po celou dobu trvání ankety můžete hlasovat a může zvolit jen jednu z možných odpovědí na předloženou otázku v anketě.

Každý by měl hlasovat právě sám za sebe.

Zpracování hlasování probíhá anonymně. Jednotlivé hlasy nelze v systému identifikovat. Výsledky hlasování jsou zobrazeny až po skončení hlasování.

Více informací k hlasovacímu systému Vám sdělíme na obecním úřadě.