Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Uděluji tímto souhlas Obci Veltruby , se sídlem Sportovní 239, 280 02 Veltruby, IČ: 00235881, e-mail : starosta@veltruby.cz (dále jen „Obec“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje : číslo ulice, třetí až poslední číslo rodného čísla, k přihlášení a hlasování v Anketním systému Obce. Tyto údaje budou zašifrovány a v tomto anonymním formátu uchovány do ukončení hlasování dané ankety. Po té budou údaje o jednotlivém hlasování smazány a uchovají se jen početní a grafické výsledky hlasování.
  2. Tyto údaje je budou Obcí zpracovávány po dobu trvání hlasování, nejdéle však po dobu 1 roku.
  3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu Obce v bodě 1.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Obcí, osobní údaje však pro Obec může zpracovávat i poskytovatel softwaru.